Cultuurwaardebonnen seizoen 2017-2018

Wat?

Als Hoeilander heb je elk cultuurseizoen recht op twee waardebons van 2,50 euro. Met de bonnen krijg je vermindering op de toegangsprijs van heel wat culturele activiteiten tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018.

Waarvoor?

Je kan kiezen uit activiteiten die hetzij door het gemeentebestuur of in samenwerking met het gemeentebestuur op touw worden gezet, hetzij door een erkende culturele vereniging in het GC Felix Sohie worden georganiseerd. Per culturele activiteit kan je één waardebon aanbieden.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft recht op twee cultuurwaardebons. De naam van de rechthebbende wordt op de bons geschreven. De bons kunnen niet doorgegeven worden. Ze zijn voor strikt persoonlijk gebruik.

Hoe bekomen?

Ga je bonnen afhalen aan de balie van de dienst Vrije Tijd in het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, tel. 02 657 05 04

Openingsuren:

  • maandag: 8.15-12.30 uur
  • dinsdag: 8.15-12.30 uur
  • woensdag: 8.15-12.30 uur en 13.30-19.00 uur
  • donderdag: 8.15-12.30 uur
  • vrijdag: 8.15-12.30 uur en 13.30-17.00 uur

    Vertel het verder