De Watergroep herstelt lek

Bericht d.d. 27 juni

Wie momenteel geen drinkwater heeft, kan in de Jozef Kumpsstraat water gaan halen. Ter hoogte van de woning nr. 53 heeft De Watergroep een standpijp geplaatst. Breng zelf een emmer of ander recipiënt mee.
De herstellingswerken zullen nog tot de vroege namiddag duren.

Bericht d.d. 26 juni

In de Edgard Sohiestraat heeft zich een lek voorgedaan in de toevoerleiding die vanuit het drinkwaterreservoir in de Keizerstraat het 'lage waternet' van Hoeilaart (o.a. het dorpscentrum) bedient. Het lek bevindt zich 4 meter onder de grond en moet met de nodige omzichtigheid hersteld worden.

De Watergroep probeert het lek zo snel en zo veilig mogelijk te herstellen. 

De Edgard Sohiestraat is afgesloten ter hoogte van de woning nr. 29 (geen doorgang mogelijk).

De Watergroep verontschuldigt zich voor de problemen.

Meer info: De Watergroep, tel. 02 238 96 99, https://www.dewatergroep.be

Lek in toevoerleiding voor het laagwaternet-2

Vertel het verder