Evaluatie proefopstelling verkeer rond Groene Dal

Alle omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden worden uitgenodigd om samen de proefopstelling van het verkeer rond basisschool Het Groene Dal te evalueren. Deze evaluatievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 januari om 19.30 uur, in het GC Felix Sohie (theaterzaal).

Het is de bedoeling om op basis van deze evaluatie de proefopstelling eventueel eerst bij te sturen, om deze in een volgende fase om te zetten naar definitieve maatregelen. Daarna kan de inrichting van de schoolomgeving in functie van deze maatregelen aangepast worden.

Vertel het verder