Facelift voor Keizer Karelvijver en omgeving

Rond de Keizer Karelvijver worden bomen gekapt. Wat is het Agentschap voor Natuur en Bos hier van plan?

Lindendreef

“In ons beheerplan 2014-2034 hebben we voorzien om de dreefbomen bij de Keizer Karelvijver te kappen”, bevestigt Patrick Huvenne, regiobeheerder Groenendaal. “Dat is onder meer nodig voor de veiligheid. Ongeveer een derde van de bomen is de voorbije jaren al gestorven, omgewaaid of erg aangetast en verzwakt. Ze worden vervangen door een lindendreef. De linde is een boom die met zijn zoetgeurende bloesem veel insecten aantrekt maar die in Groenendaal natuurlijk ook een extra symboolwaarde heeft. De overlevering vertelt immers dat Jan van Ruusbroec onder de linde zijn mystieke inspiratie kreeg.”

Lage bosrand en gezonde vijver

Maar er is meer. Er moet ook dringend iets gebeuren om de Keizer Karelvijver gezond te houden. Ook om die reden worden er bomen gekapt. Patrick Huvenne: “Hoge bomen in de buurt zorgen voor teveel schaduw in de vijver waardoor de planten in en rond het water te weinig ontwikkelen. Algen ontwikkelen dan veel sneller en zorgen voor teveel voedingsstoffen, waardoor de levensnoodzakelijke zuurstof in het water vermindert.” Een lagere bosrand van struiken en kruiden, met een gelijkmatigere overgang van schaduw naar licht, en een grotere biodiversiteit komen in de plaats.

Door het aangespoelde zand en bladmateriaal is de vijver minder diep geworden en moet ook het slib geruimd worden. Patrick: “Net als de andere vijvers verderop in de vallei, werd de Keizer Karelvijver kunstmatig aangelegd voor de viskweek in de priorij van Groenendaal. De vijver moet dus ook af en toe door mensenhanden leeggeschept worden om hem te onderhouden.”

Boeiend voor bezoeker

Wandelaars en andere bezoekers zullen tijdens de werken voor hun veiligheid niet in de buurt mogen komen. “Maar na de werken zullen ze opnieuw van een mooi natuurlandschap kunnen genieten. Een fraaie lindendreef, een brede bosrand, interessante watervegetatie, betere waterkwaliteit voor vissen en insecten, en boeiende wandelparcours zullen daar garant voor staan”, zo verzekert Patrick nog.

INFO: Agentschap voor Natuur en Bos - tel. 02 658 24 60 - patrick.huvenne@vlaanderen.be - www.zonienwoud.be - www.natuurenbos.be

Vertel het verder