Gezocht: gemachtigd opzichters

Interesse om je in te zetten voor de verkeersveiligheid rond de scholen? Als gemachtigd opzichter help je de kinderen veilig de straat oversteken en geef je jonge fietsers en voetgangers de kans om zelfstandiger naar school te gaan. Iedereen die over wat vrije tijd beschikt, zich vrijwillig wil inzetten en minstens 18 jaar oud is, kan gemachtigd opzichter worden.

Gratis opleiding

In onze regio kan je binnenkort op twee plaatsen een opleiding volgen:

  • 2 oktober 2019, 13.30-16.30 uur, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • 15 oktober 2019, 9-12 uur, The British School of Brussels, Pater Dupierreuxlaan 1, 3080 Tervuren.

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van de opleiding en je uitrusting (hesje, stopbord en driekleurige armband). Het praktische gedeelte van de opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.

Info en inschrijving: www.vlaamsbrabant.be

Vertel het verder