Gratis vrijwilligersverzekering

In het Hoeilaartse gemeenschapsleven zijn vele vrijwilligers actief. Organisaties met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een vzw) en feitelijke verenigingen die behoren tot een koepel of federatie (zoals de Scouts, de Gezinsbond, Davidsfonds, ERCHoeilaart, Tennisclub De Jonge Wingerd, ...) zijn verplicht om voor hun vrijwilligers een verzekering af te sluiten voor de ongevallen die ze kunnen veroorzaken. Maar vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, al dan niet met vaste medewerkers, zijn persoonlijk aansprakelijk. Om deze mensen te beschermen en te voorkomen dat zij moeten opdraaien voor de financiële gevolgen van hun engagement, biedt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een gratis verzekering aan.

Tot december 2017 werd deze gratis verzekering voor vrijwilligers aangeboden door de provincie. Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies echter niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een erkenningsnummer aanvragen gebeurt dan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Organisaties die eerder al een erkenningsnummer kregen via de provincie zullen deze kunnen blijven gebruiken.

Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

Het gaat om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Verzekeringen voor activiteiten in 2018 kunnen geregeld worden via de website van de verzekeraar.

Vertel het verder