Groene buffer op Halan Cauter

De gemeente is van plan om het terrein Halan Cauter in te richten als kampplaats voor jeugdbewegingen. Om de omliggende woningen af te schermen, werd er een brede groenbuffer aangeplant van onder meer beuken, eiken, lindebomen, hazelaars en vlierbomen.

Door de grote vrieskou kon de groenaannemer van de gemeente de bodem niet plantklaar maken. De geplande plantactie met de bewoners, op zaterdag 3 maart, kon bijgevolg niet plaatsvinden. Omwille van andere gemeentelijke activiteiten kon de gemeente de actie ook niet naar een volgend weekend verschuiven. Aangezien de struiken wel plantklaar waren en niet mochten verdorren, heeft de tuinaannemer de aanplantingen zelf uitgevoerd van zodra de bodem voldoende ontdooid was.

De gemeente zal de wijkbewoners in elk geval op de hoogte houden over het verdere verloop van dit dossier.

 

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Vertel het verder