Herdenking Wapenstilstand

Op 11 november herdenkt Hoeilaart zijn oorlogsslachtoffers en -helden. Dan wordt er telkens stilgestaan bij een persoonlijk verhaal, als het kan in de straat die naar de betrokken persoon werd genoemd. Dit jaar brengen we hulde aan naamgenoten Maurice Rowies en Albert Rowies, in de Albert Rowiesstraat. Iedereen wordt uitgenodigd om de plechtigheden bij te wonen.

Programma maandag 11 november

  • Om 10.30 uur: Samenkomst op het Gemeenteplein en vertrek naar het kerkhof.
  • Rond 10.45 uur: Hulde aan de gesneuvelden van beide wereldoorlogen en de Koreaoorlog, op het kerkhof.
  • Rond 11.15 uur: Hulde aan Albert Rowies en Maurice Rowies, op de hoek van de Albert Rowiesstraat en de Charles Coppensstraat.
  • Rond 11.45 uur: Herdenking aan het monument van de gesneuvelden in het Jan van Ruusbroecpark.

Albert Rowies (1915-1940)

Albert RowiesAlbert Rowies werd geboren in Hoeilaart op 15 november 1915. Hij was de broer van onder meer politieagent Jacques Rowies.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen België binnen. Ze staken in Limburg de Maas over en vielen ze de Belgische stellingen langs de Belgisch-Nederlandse grens aan. Bij een van die aanvallen sneuvelde Albert Rowies in Rekem. Hij was 25 jaar.

Maurice Rowies (1920-2002)

Maurice RowiesMet Maurice Rowies brengt Hoeilaart dit jaar het verzet onder de aandacht.

Als lid van de Witte Brigade, maakte Maurice tijdens de Tweede Wereldoorlog valse paspoorten. Hij werkte, zoals vele Hoeilanders, in het Duitse munitiedepot op Welriekende, een ideale dekmantel voor zijn verzetsactiviteiten. Maar Maurice werd verraden en moest naar Frankrijk vluchten. Na de landing van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944, keerde hij in het zog van de oprukkende legers naar Hoeilaart terug.

Op 4 september reden de eerste Engelse tanks vanuit Groenendaal Hoeilaart binnen. In de dagen die volgden, doorzochten vele Hoeilanders het Duitse munitiedepot op Welriekende om te pakken wat er te pakken viel. Dat was niet zonder gevaar vermits de Duitsers op 3 september aan het schepencollege hadden laten weten dat zij het hele munitiedepot zouden opblazen. Onder druk van de oprukkende geallieerden hadden ze al op 17 en 19 augustus 1944 een eerste deel van hun munitie laten ontploffen, met schade aan de serren tot gevolg.

Ook Maurice Rowies en Jef Dewals waren in die dagen de barakken op Welriekende aan het doorzoeken. Toen Jef de opmerking maakte dat het horloge van Maurice zo veel lawaai maakte, beseften ze beiden wat er aan de hand was. Ze gingen op zoek en vonden onder de barakken tijdsmechanismen met explosieven. Ze maakten ze allemaal onschadelijk en zo werd een grote ramp vermeden.

Bronnen: Scheys D. Militaire aanwezigheid in het Zoniënwoud tijdens de 20ste eeuw, Zoniën, pp. pp.167-179, nr. 3, 2011. (ledenblad van de Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp) en Erik Plastria (Hoeilaart Weleer).

Vertel het verder