Hoe staat het met de werken in de Molenstraat?

Het ontdubbelen van de riolering in de Molenstraat verloopt met de nodige voorzichtigheid en heeft daardoor enige vertraging opgelopen. Tussen de Victor Marchandstraat en het kruispunt met de Tenboslaan is de gescheiden riolering ondertussen klaar.

Het ontdubbelen van de riolering in de Molenstraat verloopt met de nodige voorzichtigheid en heeft daardoor enige vertraging opgelopen. Tussen de Victor Marchandstraat en het kruispunt met de Tenboslaan is de gescheiden riolering ondertussen klaar.

Grondwater

De werken in de Molenstraat kaderen in een groter project waarbij ook de riolering in de Tenboslaan, tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan, ontdubbeld zal worden. Om een nieuwe, gescheiden riolering aan te leggen, moest Aquafin eerst het grondwater onder een bepaald niveau doen zakken. Dat is in de drassige omgeving van de IJse geen sinecure. De aannemer voert vrijwel dagelijks metingen uit om zowel het niveau van het grondwater als de stabiliteit van de woningen nauwlettend op te volgen.

Water aan de ondergrond onttrekken of ‘bemalen’ kan op verschillende manieren gebeuren. Aangezien de oorspronkelijk geplande techniek niet het verwachte resultaat had opgeleverd, diende de aannemer op een andere bemalingstechniek over te schakelen. In overleg met het studiebureau en Aquafin is de aannemer dieper gaan boren, terwijl hij voor de stabiliteit op een aantal strategisch gekozen plaatsen opnieuw water in de grond pompt. Hierdoor hebben de werken vertraging opgelopen.

Gescheiden riolering

Na het bouwverlof is de aannemer op 2 augustus gestart met het plaatsen van een grote rioolput op het kruispunt Molenstraat-Tenboslaan. Vervolgens werden tussen het kruispunt en de Victor Marchandstraat de afvalwater- en de regenwaterriool aangelegd. Op 13 augustus was de dubbele riolering in dit deel van de werf klaar. De grondwaterverlaging wordt er terug afgezet.

Op maandag 16 augustus begint de aanleg van een dubbele riolering in de andere richting van de Molenstraat, tot aan huisnummer 14. Aquafin verwacht dat de riolering in dit deel van de werf tegen eind september klaar zal zijn.

Vervolgens zal de aannemer alles in het werk stellen om de as Molenstraat zo snel mogelijk van een onderlaag asfalt te voorzien, zodat de omlegging voor het plaatselijk verkeer beduidend verminderd kan worden. Tegelijk zal gestart worden met de rioleringswerken in de Tenboslaan.

Voor meer informatie en om algemene vragen te stellen:

Contact en openingsuren
Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 70
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart