Hoeilaart blijft alert!

Hoeilaart heeft een Covid-team dat de evolutie van de coronacijfers in de gemeente nauwlettend opvolgt. Stijgende cijfers betekenen vooral dat de Hoeilanders de maatregelen strikt moeten blijven opvolgen. Er is geen reden tot paniek.
Alle personeelsleden van de woonzorgsite testten alvast negatief.

Bronopsporing door de gemeente

Met Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse maakt Hoeilaart deel uit van de Eerstelijnszone Druivenstreek, een intergemeentelijke samenwerking op vlak van zorg en welzijn. Elke gemeente van de zone beschikt over een Covid-team. Deze personen hebben beroepsgeheim en kunnen de gegevens van Hoeilaart in de Zorgatlas raadplegen.

Positieve patiënten worden door het team telefonisch gecontacteerd. Op die manier kan het team de patiënt ondersteunen: nagaan of hij alles goed begrepen heeft en of hij eventueel hulp nodig heeft (maaltijden aan huis, hond uitlaten …).

Daarnaast noteert het team ook waar de patiënt de afgelopen 10 dagen is geweest: (bepaalde wijken, scholen, sportclubs …?). Zo worden lokale bronnen van infectie opgespoord. Deze lokale bronopsporing waarbij in kaart gebracht wordt waar de positief geteste persoon werd besmet, is complementair aan de contactopsporing van de Vlaamse overheid waarbij wordt nagegaan wie hij mogelijk besmet heeft.

Op deze manier houden het lokaal bestuur en de eerstelijnszone een overzicht, en kunnen ze lokale haarden detecteren. Indien ze haarden ontdekken, worden er acties ondernomen in samenspraak met de burgemeester, de Covid-coördinator en het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid.

Stijgende cijfers, maar geen paniek!

Zoals elders in ons land, worden ook in Hoeilaart stijgende cijfers vastgesteld. Kleine gemeenten, zoals Hoeilaart, kleuren snel oranje en rood bij besmettingen. De voorbije twee weken telde de gemeente 15 nieuwe besmettingen. Voor de hele coronaperiode werden 69 besmettingen genoteerd (cijfers d.d. 23.09.2020).

Deze cijfers zijn geen reden tot paniek. Belangrijk is dat de evolutie van het virus op de voet gevolgd door het Covid-team, waardoor er snel geschakeld kan worden indien nodig. Van iedereen wordt verwacht verder de coronamaatregelen te blijven respecteren.

Informeer de Covid-coördinator!

Belangrijk voor alle organisaties van Hoeilaart: breng de Covid-coördinator van Hoeilaart onmiddellijk op de hoogte wanneer een lid van jouw vereniging of groep positief test op het Covid-virus, ook en vooral wanneer de besmette personen niet in Hoeilaart wonen. Enkel zo kan de bronopsporing goed werken.

Covid-coördinator van Hoeilaart:
Chloë Foccaert, hoofd afdeling Mens, chloe.foccaert@hoeilaart.be, tel. 02 658 01 45.

Positieve noot

Vorige week werd het voltallige personeel van de woonzorgsite (een tweede maal) getest. Er werden geen besmettingen vastgesteld!

Vertel het verder