Hoeilaart doet mee aan pilootproject Expat op Pad

De hoogopgeleide expats voelen zich tot op vandaag zelden aangesproken door het bestaande integratiebeleid. Expat op Pad brengt daar verandering in via een meertalige website en welkomteams. Het project ontvangt gedurende drie jaar de impulssubsidie Vlaamse Rand zodat de sociale cohesie binnen de gemeenten wordt versterkt.

Vlaamse steun

Expat op Pad is de koepelnaam voor verschillende initiatieven die de drie gemeenten uitrollen voor expats. Via een actief onthaalbeleid investeren de gemeenten in een betere integratie van deze grote groep. Expats zijn sterk vertegenwoordigd in de rand rond Brussel. De expats zijn in Tervuren goed voor zo’n 22 % van alle inwoners. In Zaventem is dit 17 % en in Hoeilaart 14 %. Expats verblijven gemiddeld zo’n zeven jaar in de randgemeenten en worden ook na die periode belangrijke ambassadeurs van Vlaanderen.

De Vlaamse overheid steunt dit initiatief met een projectsubsidie van 60.000 euro, verspreid over drie jaar. Het Nederlands is de verbindende voertaal van de Rand. Met een breed aanbod van projecten wil de overheid nieuwkomers, en dus ook expats, in een warm bad trekken.

Viertalige website

Een belangrijk onderdeel van Expat op Pad is de nieuwe, viertalige website (Nederlands, Engels, Frans en Duits) www.expatoppad.be die nieuwkomers wegwijs maakt in de gemeente.

Expats vinden er zeer praktische info over onder andere de openingsuren van de dienst Burgerzaken, tips over afval sorteren of taalcursussen Nederlands. Er is verder ook achtergrondinformatie over de Belgische federale taalwetgeving en informatie over stemrecht voor expats bij de lokale verkiezingen in oktober 2018.

Integratieboost door welkomteams

Ook via welkomteams geven de drie gemeenten een stevige boost aan de integratie van expats. Zij kunnen een beroep doen op vrijwilligers om hen wegwijs te maken in hun nieuwe gemeente. De leden van welkomteams kunnen assisteren bij diverse uitdagingen: het zoeken van een lokale sportvereniging of een Nederlandstalige aanvraag indienen bij de gemeente.

De vrijwilligers zijn lokale inwoners, maar ook regelmatig expats die hun weg in de gemeente intussen blindelings kennen. Edouard Janssens woonde lang in Hongarije. In 2008 keerde hij met zijn Hongaarse echtgenote naar België terug en vestigde zich in Hoeilaart. “Wij weten uit ervaring dat het niet altijd eenvoudig is om je als nieuwkomers ergens aan te passen. Je kent de lokale taal niet of onvoldoende, je moet je inwerken in een nieuwe job, nieuwe vrienden maken, … alledaagse dingen worden plots gecompliceerder. Contact met mensen die begrijpen wat je meemaakt én de gemeente beter kennen, is dan zeer belangrijk om je hier thuis te gaan voelen.”

Om beroep te doen op de persoonlijke hulp van iemand uit het welkomteam kunnen expats hun concrete vraag indienen via een formulier op de site van Expat op Pad.

Pilootproject

Expat op Pad is een integratieproject voor en door expats. Voor de opstart van het project werd er expliciet gevraagd naar feedback van nieuwkomers (via een kwalitatieve enquête). Ook na de officiële perslancering op 15 maart zal het project dankzij de input van expats, welkomteams en gemeentelijke ambtenaren continu evolueren.

Expat op Pad is een pilootproject dat vanuit zijn specifieke onthaalbeleid expertise wil opbouwen. Een jaar na de lancering zullen de initiatiefnemers een studiedag organiseren om hun eerste ervaringen te delen. De expertise zal ook gedeeld worden met andere Vlaamse randgemeenten waar expats sterk vertegenwoordigd zijn.

Contact en openingsuren

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 48
E-mailadres: 
communicatie [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder