Hoeilaart, gezondheid!

Geen alcohol onder 16 jaar!

De wet verbiedt om jongeren onder 16 jaar alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier, wijn, …

Aan iedereen die een drankje bestelt, mag gevraagd worden om zijn of haar leeftijd aan te tonen. Pas op: als ‘gewone burger’ mag je geen identiteitscontroles uitoefenen en eisen dat die persoon een identiteitskaart toont. De persoon in kwestie mag zijn of haar leeftijd aantonen op de manier die hij of zij verkiest.

Wanneer je aan iemands leeftijd twijfelt en de persoon in kwestie zijn of haar leeftijd niet wil of kan aantonen, dan geef je deze persoon best geen alcoholische drank.

De toepassing van deze wetgeving wordt onder meer gecontroleerd door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid. Ook de politie is bevoegd om in geval van overtreding een proces-verbaal op te stellen. Bij overtredingen riskeren organisatoren fikse boetes.

Geen sterkedrank!

Daarnaast geldt er in Hoeilaart ook een verbod op het schenken van sterkedrank op openbare evenementen. Uitzonderingen op die regel kunnen aangevraagd worden bij het gemeentebestuur, maar worden niet toegestaan tijdens grote evenementen zoals het Druivenfestival.

Sterkedrank zijn:

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa. Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank beschouwd! Dit betekent dat alle alcoholpops en zelfgemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito, ...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje.
  • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22%.

Contact en openingsuren

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 48
E-mailadres: 
communicatie [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder