Hoeilaart organiseert taalkampjes Nederlands

Lokaal bestuur Hoeilaart organiseert in de zomer van 2021 voor de eerste keer taalkampjes waar kinderen al spelenderwijs Nederlands kunnen oefenen.

Ongeveer de helft van de leerlingen in de Hoeilaartse basisscholen heeft het Nederlands niet als moedertaal. Verschillende leerkrachten deelden ook hun vrees dat door corona sommige kinderen nog extra leerachterstand zouden oplopen. Daarom is het wenselijk om ook tijdens de vakantieperiode aandacht te hebben voor taalondersteuning. Zeker kinderen die al minder actief deelnemen aan het aanbod rond vakantiewerking, dreigen op die manier minder kansen te hebben bij de start van het nieuwe schooljaar. Zij komen vaak uit kwetsbare gezinnen waar taalondersteuning niet altijd evenveel aandacht krijgt.

De praktische uitwerking rond de organisatie van de kampjes gebeurde in overleg met de schooldirecties van de Sint-Clemensschool en het Groene Dal. Leerkrachten zijn het best geplaatst om in te schatten wie van hun leerlingen baat kan hebben aan taalondersteuning. In eerste instantie worden dus kinderen uit onze basisscholen die tot kwetsbare doelgroepen behoren, aangesproken. Daarna worden de eventuele resterende plaatsen opengesteld voor iedereen. Ook de sociale dienst nodigt gezinnen uit voor deelname.

Het gaat om groepjes van maximum 10 kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 6 jaar (2deen 3de kleuterklas) en 7 tot 9 jaar (1ste en 2de leerjaar). De taalkampjes hebben een ludieke insteek: het is immers de bedoeling dat de kinderen spelenderwijs Nederlands oefenen. Ze vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar en worden in samenwerking met een externe partner georganiseerd.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder