Hoeilaart steunt India in de strijd tegen COVID-19

De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) trekt 750 euro uit voor noodhulp via Artsen Zonder Grenzen.

“De situatie in India is  rampzalig: COVID-19 slaat opnieuw hard toe en onze teams snellen te hulp in Mumbai om de noodsituatie te bedwingen. De slechte hygiënische omstandigheden in sommige delen van de stad kunnen leiden tot een snelle verspreiding van het virus. Het is daarom belangrijk om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken, en om zieken goed te behandelen. Het is enkel dankzij deze steun dat deze spoedinterventies mogelijk zijn”, aldus Artsen Zonder Grenzen.

AZG bereidt zich in Mumbai ook voor op de ondersteuning van twee afdelingen binnen een groot veldhospitaal om te reageren op de COVID-19-crisis en voorziet twee tentensets met elk ongeveer 1.000 bedden voor intensieve verzorging. Ook zal AZG medische en technische steun verlenen voor zuurstoftoevoer en -therapie, en ernstig zieke patiënten op intensieve zorgen bijstaan.

Wil je Artsen Zonder Grenzen ook steunen? Dat kan door een eenmalige gift aan Artsen Zonder Grenzen - BE73 0000 0000 6060  (BIC: BPOTBEB1). Voor elke schenking van 40 euro of meer per jaar krijg je een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45 procent.

Vertel het verder