Infovergadering modernisering sport- en jeugdsite Koldam

In 2011 voerde de gemeente een sportbehoeftestudie uit, waarbij alle sportclubs bevraagd werden over hun wensen en noden voor de toekomst. Daaruit bleek onder meer dat de clubs hun basis in en rond de sporthal graag willen behouden, maar dat zij behoefte hebben aan meer ruimte. Vanuit de jeugd kwam al langer de vraag naar modernere infrastructuur. De ruimte op de site wordt niet optimaal gebruikt, en de gebouwen zijn inderdaad verouderd en niet energievriendelijk. De sporthal dateert bijvoorbeeld al uit 1976.

Om de site te vernieuwen heeft de gemeente een masterplan laten opstellen. Naast verschillende overlegmomenten met de clubs, de verenigingen, het jeugdhuis en de betrokken raden om het plan bij te schaven, organiseert de gemeente voor de onmiddellijke buren en andere geïnteresseerden een infovergadering op woensdag 8 november, om 19 uur, in de theaterzaal van het GC Felix Sohie.

Op deze vergadering zal het plan toegelicht worden, en wordt er tevens tijd voorzien om te luisteren naar eventuele opmerkingen en vragen te beantwoorden. Iedereen welkom!

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder