Infovergadering over Doendersbudget en erkenningsreglement

Om nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven te stimuleren, voorziet de gemeente in het meerjarenplan 20-25 voor 2022 een Doendersbudget van 25.000 euro. Het reglement over de toekenning van dat budget werd in het najaar 2021 aan de gemeentelijke adviesraden voorgelegd, en op basis van deze adviezen werd het reglement aangepast en aangevuld.

Alvorens het aangepaste reglement te laten goedkeuren door de gemeenteraad, worden alle geïnteresseerden uitgenodigd op een infovergadering waar meer uitleg zal gegeven worden over het doel van het budget, de toekenningsprocedure en de voorwaarden om er aanspraak op te kunnen maken. Iedereen die in Hoeilaart woont, ook particulieren die voor Hoeilaart een project op touw willen zetten, kunnen voor dit budget in aanmerking komen. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit project breder bekendgemaakt.

Daarnaast ligt er ook een voorstel op tafel om het reglement voor het erkennen van verenigingen aan te passen. Ook dat zal kort toegelicht worden vooraleer het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De vergadering zal online plaatsvinden op woensdag 12 januari 2022, om 19 uur, via Teams.
Interesse? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar nadine.schroeders@hoeilaart.be. Iedereen welkom!

Vertel het verder