Infrabel voert werken uit aan het spoor

Infrabel voert in januari onderhoudswerken uit aan het spoor. Van begin januari tot half maart worden dringende funderingswerken aan bestaande geluidswanden in Groenendaal uitgevoerd.

Tussen Groenendaal en Hoeilaart

 • Wat?
  Onderhoudswerken aan de steenslag (ballast) waar de sporen op rusten. Deze werken zijn nodig om de veiligheid van het treinverkeer te kunnen garanderen. Dit is een mobiele werf, de werken schuiven op naargelang de vooruitgang van het werk.
 • Wanneer?
  Van 4 tot 8 januari 2021, nachtwerken van 22 tot 6 uur.
 • Welke impact?
  De machines brengen geluids- en trillingshinder met zich mee voor de omwonenden, alsook werfverkeer en eventuele hinder van de werfverlichting ’s nachts.

Groenendaal - Welkomstraat

 • Wat?
  Dringende funderingswerken aan bestaande geluidswanden achter de woningen van de Welkomstraat. De geluidswanden zelf worden ook opgeknapt.
 • Wanneer?
  Van 6 januari tot midden maart 2021. Er zal voornamelijk overdag op weekdagen gewerkt worden. Nacht- en weekendwerk is tussen midden februari en midden maart niet uit te sluiten.
 • Welke impact?
  Voornamelijk vanaf 11 februari: aanzienlijke geluids- en trillingshinder.

Infrabel stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Voor meer info en in geval van problemen: www.infrabel.be/nl/werven, contact@infrabel.be, tel. 02 525 22 11.

Vertel het verder