Infrabel werkt verder aan het GEN-netwerk

Op 3, 4, 5 en 6 december vinden er een aantal werken plaats in het kader van de realisatie van het GEN-netwerk.

Tussen Groenendaal en Hoeilaart

  • Wat?
    Bereiden van de ingebruikname van het nieuwe spoor op 6 december. Dit is een mobiele werf, de werken schuiven op naargelang de vooruitgang van het werk.
  • Wanneer?
    Van vrijdagavond 3 tot maandagochtend 6 december (doorlopend). Buiten deze data zijn er nog af en toe nachtwerken (22-6 uur) mogelijk.
  • Welke impact?
    De zware machines en werktreinen brengen geluids- en trillingshinder met zich mee voor de omwonenden, alsook werfverkeer en eventuele hinder van de werfverlichting ’s nachts.

Infrabel stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Voor meer info en in geval van problemen: www.infrabel.be/nl/werven, contact@infrabel.be, tel. 02 525 22 11.

Vertel het verder