Inschrijven in een Hoeilaartse basisschool

Op woensdag 3 juni 2020 starten om 9 uur in beide Hoeilaartse basisscholen de vrije inschrijvingen (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn). De vrije inschrijvingen zijn enkel bedoeld voor kinderen die nog niet aangemeld werden en/of nog niet op een wachtlijst staan. De volgorde van inschrijven of de plaats op de wachtlijst wordt in chronologische volgorde vastgelegd. Je vindt hier een actueel overzicht van het aantal vrije plaatsen (update 1 juni 2020).

Kinderen die aangemeld werden tijdens de voorbije aanmeldingsperiode en waaraan geen plaats toegewezen werd, staan op de wachtlijst van de school. De school neemt zelf contact op wanneer een kind van de wachtlijst in aanmerking komt voor een vrije plaats.

Kinderen die niet aangemeld werden, kunnen alsnog ingeschreven worden tijdens de vrije inschrijvingsperiode op voorwaarde dat er nog plaats is. 

Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een school te bezoeken of ter plaatse in te schrijven. Je kan enkel na afspraak terecht in een school als dat nodig zou zijn en op voorwaarde dat het toegestaan is op basis van deze maatregelen.

GO! Basisschool Het Groene Dal:

stuur vanaf woensdag 3 juni om 9 uur een email naar bsho.sec@sgr10.be waarin je de naam en geboortedatum van uw kind(eren) noteert. De school zal je de nodige documenten voor inschrijving bezorgen. Indien je op de wachtlijst terecht komt, ontvang je een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving en uw plaats op de wachtlijst.

Vrije Sint-Clemensschool:    

neem vanaf woensdag 3 juni om 9 uur telefonisch contact op met de school via tel. 02 657 01 40. Je krijgt dan de nodige informatie over de verdere procedure om in te schrijven of om je kind(eren) te laten registreren op de wachtlijst. Dit zal je ook via e-mail moeten bevestigen.

INFO:

Tel. 02 658 28 42
aanmelden@hoeilaart.be

Vertel het verder