Inschrijven voor de zomervakantie

Voor Hoeilaartse kinderen staan tijdens de zomervakantie in SJC Koldam weer heel leuke activiteiten op het programma. De inschrijvingen starten op donderdag 10 juni vanaf 16 uur.

SPEELPLEIN BOEMERANG (6 weken)

 • Van 5 tot 9 juli
 • Van 12 tot 16 juli
 • Van 19 tot 23 juli (niet op 21 juli)
 • Van 2 tot 6 augustus
 • Van 9 tot 13 augustus
 • Van 16 tot 20 augustus

De speelpleinwerking richt zich tot kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar. Kindjes van het instapklasje die al zindelijk zijn, zijn ook welkom. Animatoren en hoofdanimatoren steken elke dag opnieuw een leuk, afwisselend programma in mekaar. In verschillende leeftijdsgroepen wordt er getekend en gedanst, geknutseld en gesprongen en vooral heel veel gespeeld!

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In het kader van het coronavirus werden er maatregelen getroffen:

 • Elke groep vormt een bubbel en bestaat uit maximum 50 personen, exclusief begeleiders.
 • Inschrijvingen gebeuren per week in plaats van per dag.
 • De hele site, zowel binnen als buiten, wordt opgedeeld in kleurzones met aparte ingangen waarbij elke bubbel zijn eigen kleur heeft.
 • Ouders mogen niet binnenkomen in het gebouw.
 • Handen wassen bij het binnenkomen is verplicht.
 • De bubbels worden niet gemengd en gebruiken apart materiaal en sanitair. Elke groep eet apart.
 • Uitstapjes blijven beperkt. Elke groep blijft zoveel mogelijk op de site.
 • De organisatoren houden dagelijks een overleg om de situatie van kort op te volgen.
 • Er werd een noodprocedure uitgewerkt die wordt ingeschakeld bij een vermoeden van besmetting.
 • Er worden contactlogboeken bijgehouden die de contact tracing vergemakkelijkt bij een eventuele besmetting.

HOE KAN IK MIJN KIND(EREN) INSCHRIJVEN?

De inschrijvingen verlopen via een online inschrijvingssysteem, ReCreatex. Je kan op donderdag 10 juni tussen 16 en 18.30 uur telefonische ondersteuning krijgen via tel. 02 657 05 04. Inschrijven aan de balie is deze keer niet mogelijk.

Ouders met een inkomen onder een bepaalde grens kunnen op de inschrijvingstarieven korting krijgen. Informeer je dus goed alvorens voor een activiteit in te schrijven.

Op www.hoeilaart.be/vakantiewerking vind je alle informatie over de vakantieactiviteiten én de online inschrijvingstool terug.

Vertel het verder