Interrand haalt vanaf 2018 roze zak aan huis op

Overijse, Tervuren en Hoeilaart, de drie gemeenten die samen deel uitmaken van de afvalintercommunale Interrand, starten vanaf 1 januari 2018 met de inzameling van zachte en harde plastics aan huis. De eerste ophalingen in Hoeilaart zullen plaatsvinden vanaf 22 januari. Daarnaast kunnen inwoners met hun roze zak nog steeds terecht op het recyclagepark.

Het restafval bestaat voor een groot deel uit zachte en harde plastics, die niet in de blauwe pmd-zak mogen. Door deze plastics apart op te halen, laat Interrand haar inwoners toe mee te werken aan een nog betere recyclage. Men maakt er namelijk allerhande nuttige producten van, zoals tuin- en straatmeubilair. Voordelen voor de burgers zijn de goedkopere factuur vermits ze minder moeten uitgeven voor restafval in de gewone beige huisvuilzak, en dat ze geen verplaatsing naar het recyclagepark moeten maken.

Doordat er minder restafval verbrand moet worden en mensen voor deze afvalfractie niet meer met de wagen naar het park moeten rijden, helpt het ophalen aan huis bovendien de CO2-uitstoot te verminderen.

De intercommunale hoopt in elk geval dat nog meer mensen de roze zak zullen gebruiken. Op de recyclageparken is de inzameling van de roze zak intussen al een echt succes gebleken. De prijs van de roze zak blijft ook bij ophaling aan huis behouden op 0,25 euro per zak.

Interrand ziet de roze zak wel als een tijdelijk systeem, in afwachting van de algemene invoering in Vlaanderen van één inzamelsysteem voor alle plastics, van welke aard ook. Drankkartons en metalen verpakkingen zouden dan via een paarse zak opgehaald worden. De invoering van dit systeem wordt ten vroegste tegen 2020 verwacht.

Info: Bart Vandewiele, directeur Interrand, tel. 02 658 95 41, www.interrand.be

Vertel het verder