Jonge Hoeilanders krijgen voorrang bij verkoop van appartementen

Op de hoek van de Willem Matstraat en de Raymond Lauwersstraat start binnenkort de bouw van 16 appartementen en 1 woning. Jonge Hoeilanders krijgen vanaf 15 oktober voorrang om zich daar een eerste woonst aan te schaffen. Daar heeft het gemeentebestuur voor gezorgd.

Om meer kansen te creëren voor jonge Hoeilanders om in Hoeilaart te kunnen blijven wonen, maakte het gemeentebestuur met de projectontwikkelaar Aura Estates (www.aura.eu.com) een aantal bindende afspraken (verkoopsvoorwaarden voorgelegd aan de gemeenteraad op 27.09.201). Zo zal de verkoop gebeuren in drie fases.

Fase 1. De eerste vier maanden (15 oktober 2021 – 15 februari 2022) worden de woningen te koop aangeboden aan Hoeilanders tussen 18 en 35 jaar die nog geen eerste woning of bouwgrond hebben. Om de binding met Hoeilaart te beoordelen wordt een puntensysteem gehanteerd met twee parameters: aantal jaren in Hoeilaart wonen of gewoond hebben (75 %) en minstens 3 jaar lid (geweest) zijn van een erkende Hoeilaartse vereniging (25 %).

Fase 2. De volgende 2 maanden komen alle Hoeilanders in aanmerking. De leeftijdsvereiste en de vereiste nog niet over een woning of bouwgrond te beschikken, vervallen.
Om de binding met Hoeilaart te beoordelen wordt een puntensysteem gehanteerd met twee parameters: aantal jaren in Hoeilaart wonen of gewoond hebben (75 %) en minstens 3 jaar lid (geweest) zijn van een erkende Hoeilaartse vereniging (25 %).

Fase 3. Na 6 maanden wordt de verkoop opengesteld voor iedereen.

De gemeente zal maandelijks een rapport opvragen om te checken of de afgesproken criteria van voorrang worden gerespecteerd bij de verkoop.
Om ervoor te zorgen dat er in de eerste 6 maanden geen opbod van prijzen gebeurt, vraagt de gemeente aan de projectontwikkelaar ook om hen vooraf de verkoopprijzen mee te delen.

Kandidaat-koper?

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 kan je bij Aura Estates je kandidatuur voor de aankoop van een woonst indienen via bruno@aura.eu.com.

Bij te voegen documenten in deze eerste fase (15 oktober 2021 – 15 februari 2022):

Hoek Albert Biesmanslaan-Koldamstraat

Met Odebrecht, het bedrijf dat op de hoek van de Albert Biesmanslaan en de Koldamstraat een woonproject met een 93-tal appartementen wil ontwikkelen en hiervoor binnenkort een omgevingsvergunning zal aanvragen, heeft het gemeentebestuur eveneens afspraken gemaakt om voorrang te geven aan (jonge) Hoeilanders.

Op woensdag 17 november komt ontwikkelaar Odebrecht zijn project op een infovergadering toelichten. Afspraak om 19.30 uur, in de polyvalente zaal van SJC Koldam. Iedereen welkom!

Wie interesse heeft om een appartement aan te kopen kan dat vanaf 15 oktober al vrijblijvend laten weten via hoeilaart@odebrecht.be. Vermeld duidelijk je voornaam, naam en adres.

De effectieve verkoop kan pas starten wanneer Odebrecht over een omgevingsvergunning beschikt en de bezwaarperiode achter de rug is, d.i. ten vroegste binnen 5 maanden of omstreeks maart 2022. Wie eerder al liet weten interesse te hebben, zal dan gecontacteerd worden.

Zie ook:
www.hoeilaart.be/woonproject-lauwersstraat-matstraat
www.hoeilaart.be/woonproject-biesmanslaan-koldamstraat

Vertel het verder