Kern van Mobiliteitsraad houdt eerste vergadering

Naast een Open Forum waarop alle Hoeilanders minstens één keer per jaar worden uitgenodigd, heeft de Mobiliteitsraad een vaste Kern die zich engageert om korter op de bal te spelen en definitieve adviezen te formuleren.

Na de voorbereidende vergaderingen waarin onder meer de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de Mobiliteitsraad werden opgesteld, zijn de volgende stappen het samenstellen van de Kern en het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter.

In de Kern, die maximaal 16 leden telt, is er plaats voor vertegenwoordigers van de Fietsersbond, de ouderraden van de scholen en de schoolbesturen, de jeugd, de senioren, de sportbeoefenaars, de transportsector, de middenstand en de milieuraad. Ook betrokken Hoeilanders met expertise kunnen lid worden van de Kern. Zij dienen hun interesse om lid te worden te motiveren.

Iedereen is welkom op de volgende vergadering die plaatsvindt op donderdag 13 februari 2020, om 19.30 uur, in zaal Bakenbos van het GC Felix Sohie.

Agenda

1. Samenstelling van de Kern
2. Vergadering van de Kern
:

  • Verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter.
  • Proefopstelling verkeer rond Het Groene Dal. Evaluatie.
  • Parkeren op het Gemeenteplein. Bespreking.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.

Vertel het verder