Kies voor advies bij de Sportraad

De Sportraad is de gemeentelijke adviesraad die het schepencollege adviseert bij de uitbouw van het sportbeleid. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de sportverenigingen, individuele sporters en deskundigen … elk sporthart is er welkom.

Het jaar 2019 wordt belangrijk voor de Sportraad, dan wordt immers het sportbeleid voor 2020-2026 geschreven. De nieuwe sporthal, de gemeentelijke subsidies voor sportclubs, het opfrissen van het activiteitenaanbod, administratieve vereenvoudiging, bovenlokale samenwerking, … er zijn veel onderwerpen waar over nagedacht moet worden.

Je engagement in de raad gaat zo ver als je zelf wil. De ‘gewone’ leden vergaderen twee à drie keer per jaar in een algemene vergadering, maar je kan ook mee aan het roer staan. Wil je lid worden van het dagelijks bestuur, dan kom je twee keer zoveel samen en behandel je alle dossiers vooraleer deze naar de algemene vergadering gaan.

Slaat je sporthart op hol en heb je zin in advies? Mail dan naar sportraad@hoeilaart.be.

 

Vertel het verder