Ligt Hoeilaart aan de kust?

Niets ingooien! Hier begint de zee’. Met deze slogan trekken Interrand en de gemeente de aandacht op de vervuiling van waterlopen via straatkolken.

Straatkolken zijn geen vuilnisbakken

De slogan werd met milieuvriendelijke verf bij een aantal straatkolken, ook rioolputjes genoemd, op de grond geschreven. Interrand wil iedereen erop attent maken dat peuken, kauwgom, hondenpoepzakjes (ook afbreekbare), veegvuil, blikjes, plastic, vuil water … niet in de straatkolken horen.

Om de straatkolken vrij te houden van bladeren, takken en zand, heeft Interrand twee kolkenreinigers in dienst. Zij treffen zelfs mosselschelpen, frituurolie, verfresten en bouwafval in de kolken aan! Opvallend is ook het grote aantal sigarettenpeuken, en dat terwijl één sigarettenpeuk genoeg is om 500 liter water te vervuilen. Straatkolken zijn er om regenwater op te vangen, afval hoort er niet in thuis!

Rechtstreeks naar de IJse

Als de kolk aangesloten is op een regenwaterriool die, zoals steeds vaker het geval gescheiden is van de afvalwaterriool, dan stromen het regenwater en het erin geloosde afval rechtstreeks en zonder zuivering naar beken, grachten en vijvers. In Hoeilaart is dat naar de IJse. En zo komt uiteindelijk de vervuiling in zee terecht.

Vervuiling van de regenwaterriool via de staatkolken verstoort het ecosysteem en bedreigt de vissen en dieren die afhankelijk zijn van zuiver water.

Wateroverlast

Maar ook voor de inwoners zorgen vervuilde kolken voor overlast. Bij hevige regenval kunnen de verstopte kolken het overvloedige water niet aan, met overstroomde straten en ondergelopen kelders als gevolg.

INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.be

Vertel het verder