Masterplan Koldamsite voorgesteld

De sport- en jeugdsite Koldam wordt komende jaren grondig aangepakt. Naast verschillende overlegmomenten met de clubs, de verenigingen, het jeugdhuis en de betrokken raden, organiseerde de gemeente op 8 november een infovergadering voor de onmiddellijke buren en andere geïnteresseerden.

Op deze vergadering werd het masterplan toegelicht en werden er vragen beantwoord. Via deze link kan je onder meer de powerpointpresentatie van de infoavond raadplegen.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Vertel het verder