Modernisering sport- en jeugdsite - fase 1 start op 4 juni

De sport- en jeugdinfrastructuur op de Koldamsite wordt de komende jaren grondig vernieuwd en uitgebreid. Om de werking van de clubs, de jeugdverenigingen en het jeugdhuis zo weinig mogelijk te storen, en de financiële investering te spreiden in de tijd, worden de werken opgesplitst in verschillende fases over een periode van zes jaar.

Startschot op 4 juni 2018

De eerste fase omvat het vernieuwen en ontdubbelen van de riolering op de site en de volledige verbouwing van de sporthal, waar ook het jeugdcentrum in ondergebracht wordt. Door de overvloedige regen van de laatste maanden heeft aannemer Pellikaan bij verschillende projecten vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de start van de werken verschoven naar 4 juni. De aannemer voorziet om tegen mei 2019 deze fase te kunnen afronden.

Sportclubs tijdelijk elders

Op de Sportraad en in onderlinge contacten met de dienst Vrije Tijd werden de sportclubs geïnformeerd over de werken en de tijdelijke onbeschikbaarheid van de sporthal. In samenspraak met de clubs zoekt de dienst Vrije Tijd voor hen een tijdelijk onderkomen. Een aantal sportclubs die voor het beoefenen van hun sport niet aan vaste belijning gebonden zijn, zullen terecht kunnen in andere gemeentelijke gebouwen. Voor andere clubs wordt een oplossing gezocht in bovenlokaal verband binnen de Sportregio Druivenstreek.

Sommige clubs zijn intussen al naar hun tijdelijke nieuwe locatie verhuisd, andere zullen nog tot eind mei in de sporthal blijven.

De clubs die actief zijn in de grote zaal, zijn vanaf november 2018 weer welkom in de sporthal. De clubs die gebruik maken van de zalen op de bovenverdieping, zullen pas in mei 2019 hun rentree kunnen maken, wanneer het vernieuwde centrum volledig klaar is.

De coördinator Sport en Gezondheid houdt hierover met alle clubs nauw contact. Met vragen of problemen kunnen ze altijd terecht op het nummer 02 894 54 26, sport@hoeilaart.be.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder