Mondmaskertjes maken voor Liberia

Hoe bereiden Afrikanen zich voor op de corona-uitbraak? Zijn burgers in bijvoorbeeld het West-Afrikaanse Liberia ook goed voorbereid op de pandemie? In dat land is het aantal besmettingen nog maar drie en het dodental nog nul. “Maar die cijfers zeggen weinig als we ons realiseren dat men In Liberia amper over testcapaciteit beschikt.”

Dat antwoord komt van Aletha Wallace (30) uit Hoeilaart. Zij is ooit als kind haar geboorteland ontvlucht voor de burgeroorlog die er woedde. Vandaag de dag is zij Belg. Als lid van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) toont zij haar solidariteit met mensen die het slechter getroffen hebben dan wij hier in de Druivenstreek.

De Hoeilaartse is nu zelf moeder van twee kinderen. Aletha heeft na haar aankomst in Ieper ‑ het West-Vlaams klinkt nog steeds door in haar stem ‑ biotechnologie gestudeerd en is tegenwoordig werkzaam voor een groot logistiek bedrijf voor de behandeling van farmaceutische goederen in Boortmeerbeek. Kwaliteitszorg is haar verantwoordelijkheid.

Zorgcapaciteit

“In Liberia is men zich nog niet zo als wij hier bewust van de immense impact van het coronavirus. Ik heb navraag gedaan, maar de vooruitzichten zijn beroerd. De ziekenhuiscapaciteit in Europa is al nijpend, in Liberia moet je een ziekenhuis dat over een beademingsapparaat beschikt met een kaarslichtje zoeken. Die zijn er vrijwel niet. En dat geldt helaas ook voor goed opgeleid personeel. Denk dus niet dat men daar kan beschikken, zoals wij hier, over goed geoutilleerde en laagdrempelige zorgcapaciteit. Je mag al blij zijn als je een dokter kunt bereiken,” zegt Aletha. “Om te zorgen voor opgeleide mensen zet ik me in met onze vzw LEEF en met steun vanuit onder meer Hoeilaart in voor het inzamelen van schoolboeken en voor de bouw van een school in Johnsonville. We gaan zorgen voor een goede vakopleiding voor jongeren. Onderwijs is dé sleutel voor ontwikkeling.”

“Structurele en fundamentele verbeteringen zijn heel hard nodig. Maar nu dreigt er een acute ramp. De instructies die wij hier in Europa krijgen worden door de bevolking geaccepteerd, wij hier kunnen steunen op vertrouwde instituties en deskundige virologen. Maar vertrouwen groeit langzaam. En in een land zonder goede zorg en zonder sociale zekerheid is dat niet op het niveau dat wij hier kennen.”

Maskertjes

“Omdat het nu om een acute dreiging gaat moeten we ook aan kortetermijnmaatregelen denken. Mondmaskertjes maken bijvoorbeeld. We kunnen vanuit Hoeilaart natuurlijk niet een heel land voorzien als we die hier gaan produceren. Maar ik wil er wel voor zorgen dat we genoeg voorbeelden kunnen opsturen die in diverse gemeenschappen kunnen worden verspreid. Het materiaal, katoen, naaigerief en strijkijzers om de maskertjes te steriliseren, dat is er wel. Maar ik ga dus wel knippatronen en voorbeelden opsturen die ter plaatse kunnen worden gekopieerd. Niet iedereen kan lezen en zeker niet iedereen heeft er een werkende computer om de Engelstalige filmpjes met maakinstructies te kunnen bekijken,” aldus Aletha Wallace.

Transport

“Ik hoop dat er inwoners zijn die willen meebetalen aan de verzending van de voorbeelden. Wie mondmaskertjes beschikbaar heeft kan ze bij mij thuis in een plastic zakje afgeven of bij de voordeur zetten. Ik zal zorgen dat alles van hier naar Liberia wordt vervoerd.

Wie het transport en het werk van LEEF wil steunen kan een gift doen aan LEEF, ter attentie van Aletha Wallace, Charles Coppensstraat 15, 1560 Hoeilaart / 0494 43 64 75 / leef.foundation@gmail.comwww.leeffoundation.org. Doneren kan via Leraars zonder Grenzen (LzG), bankrekening: BE48 5230 8027 2427 onder vermelding van "Gift LEEF-corona" (voor bedragen boven de 40 euro volgt dan een fiscaal attest).

Heel wat inwoners van Hoeilaart hebben de afgelopen weken mondmaskertjes gemaakt. In twee weken tijds abonneerden 75 dorpsgenoten zich op de speciale facebookpagina Mondmasker naaien voor Hoeilaart. Daarop wisselden ze tips en maakinstructies uit. Dankzij hun inzet werden hulpverleners in de lokale zorg verblijd met een beschermingsmiddel. De zelfgemaakte mondmaskertjes werken weliswaar niet optimaal (FFP2-mondmaskertjes bieden een hogere beschermingsgraad) maar ze voldoen wel behoorlijk aan de veiligheidsnormen.

 

Vertel het verder