Nog meer genieten van sport en spel

Meer mensen, jong en oud, laten genieten van sport en spel. Met die bedoeling pakte de gemeente de grondige renovatie en modernisering van de Koldamsite aan. De inhuldiging van het nieuwe Sport- en jeugdcentrum Koldam, op zaterdag 12 oktober, rondt de eerste fase van dit omvangrijke project af.

Wat vooraf ging

Om de gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur aan te passen aan de hedendaagse behoeften, schreef de gemeente in 2016 een lastenboek uit om de hele Koldamsite onder handen te nemen. Een sportbehoeftestudie uit 2011 had al eerder de wensen en noden van de sportclubs voor de toekomst aan het licht gebracht, en ook vanuit de jeugd kwam al langer de vraag naar modernere infrastructuur. Met input van en in nauw overleg met gebruikers, verenigingen en raden, kreeg het ‘masterplan’ zijn definitieve vorm. In juni 2018 gingen de werken van start.

In een eerste fase werd de sporthal onder handen genomen: het gebouw werd tot één groot sport- en jeugdcentrum getransformeerd. De verschillende ruimten voor sport, ontspanning en spel kunnen er autonoom van elkaar gebruikt worden, of samen, polyvalent en multifunctioneel elkaar versterken. Meer activiteiten kunnen er nu tegelijkertijd plaatsvinden.

Wat nog volgt

Voor de volledige afwerking van de site voorziet de gemeente nog een termijn van vijf jaar:

  • 2020: afbraak Jeugdcentrum Koldam;
  • 2021: uitbreiding tennishal (fase 2);
  • 2022-2023: buitensportvelden en gemeenschappelijke accommodatie voor voetbal en tennis (fase 3);
  • 2024: aanleg centrale parking, met fietsstallingen en knuffelzone (fase 4).

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Vertel het verder