OCMW Hoeilaart weerlegt klacht

Het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe nam kennis van het artikel dat in de pers verscheen over zijn werking en weerlegt de problemen die daarin worden opgesomd.

Volgens het krantenartikel dat vanmorgen in een aantal media verscheen, heeft een medewerker van het Hoeilaartse OCMW-woonzorgcentrum klacht ingediend. Daarop heeft de inspectie van de subsidiërende overheid Zorg en Gezondheid vorige vrijdag op de woonzorgsite een controle uitgevoerd. OCMW Hoeilaart wacht momenteel het rapport van de inspectie af. De medewerker zelf is met deze informatie naar de pers gestapt.

Ook nog volgens het krantenartikel is er tevens bij de politie klacht ingediend en zou het Parket hierover een onderzoek gaan voeren.

In het krantenartikel worden een aantal problemen opgesomd die OCMW Hoeilaart echter kan weerleggen. In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het artikel, is er ’s nachts altijd een verpleegkundige aanwezig en wordt er tijdens de nacht nooit insuline toegediend. Er wordt, indien dit medisch noodzakelijk wordt geacht, steeds morfine toegediend door een verpleegkundige. De sleutel waarvan sprake in het artikel werd na vaststelling van het verlies vervangen. Uit de kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid blijkt dat het woonzorgcentrum goed scoort qua preventie van doorligwonden.

OCMW Hoeilaart wenst ook nog te benadrukken dat elk personeelslid of elke bewoner het recht heeft om een melding of klacht in te dienen bij de Woonzorglijn, en roept tevens zijn medewerkers op om medewerking te verlenen aan de onderzoeken die eventueel nog zullen uitgevoerd worden door de bevoegde instanties.

Vertel het verder