Openbaar onderzoek: fietsbruggen Frans Verbeekstraat en Paardenwater

De Werkvennootschap is van plan om langs de E411 een fietssnelweg aan te leggen. Hiervoor dienen onder meer fietsbruggen gebouwd te worden over de IJsevallei in de Frans Verbeekstraat en het Paardenwater. Hiervoor werd een omgevingsvergunning aangevraagd.

De Werkvennootschap is van plan om langs de E411 een fietssnelweg aan te leggen. Hiervoor dienen onder meer fietsbruggen gebouwd te worden over de IJsevallei in de Frans Verbeekstraat en het Paardenwater.

Voor deze bruggen heeft De Werkvennootschap bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een omgevingsvergunning aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 16 september tot en met 15 oktober 2021, kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Vanaf 16 september kan je de plannen inkijken:
- bij de dienst Omgeving (maak een afspraak: tel. 02 658 28 71, omgeving@hoeilaart.be);
- en op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Tot 15 oktober kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen:
- per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart;
- of digitaal via het omgevingsloket.

Meer info:
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)
GOP.omgeving@vlaanderen.be
Tel. 02 553 79 97
www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/fietsinfrastructuur/f204

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart