Openbaar onderzoek i.v.m. fietssnelweg Terhulpsesteenweg

De Werkvennootschap is van plan om in Groenendaal fietssnelweg F205 langs de Terhulpsesteenweg (N275) op het grondgebied van Hoeilaart door te trekken richting La Hulpe (Terhulpen). 

In dit verband heeft De Werkgenootschap bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herinrichting van de rijweg, inclusief de verlichting. Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 22 oktober tot en met 20 november 2021, kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Vanaf 22 oktober kan je de plannen inkijken:
- bij de dienst Omgeving (maak een afspraak: tel. 02 658 28 71, omgeving@hoeilaart.be);
- en op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Tot 20 november kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen:
- per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart;
- of digitaal via het omgevingsloket.

Klik hier voor de affiche.

Meer info:
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)
GOP.omgeving@vlaanderen.be
Tel. 02 553 79 97

PS: Het Agentschap Wegen en Verkeer legt deze fietssnelweg momenteel aan in de richting van Brussel, tussen Groenendaal en Bosvoorde.

Vertel het verder