Openbare onderzoeken fietstunnel en fietssnelweg Groenendaal

De Werkvennootschap is van plan om in Groenendaal een fietstunnel onder het spoor aan te leggen en de fietssnelweg F205 langs de Terhulpsesteenweg op het grondgebied van Hoeilaart door te trekken richting La Hulpe (Terhulpen). Het Agentschap Wegen en Verkeer legt deze fietssnelweg momenteel aan in de richting van Brussel, tussen Groenendaal en Bosvoorde.

In dit verband heeft De Werkgenootschap bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid omgevingsvergunningen aangevraagd. Tijdens de openbare onderzoeken die lopen van 19 augustus tot 17 september 2021, kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Vanaf 19 augustus kan je de plannen inkijken:
- bij de dienst Omgeving (maak een afspraak: tel. 02 658 28 71, omgeving@hoeilaart.be);
- en op www.omgevingsloketvlaanderen.be: fietstunnel en fietssnelweg.
PS: Op 30 november 2021 heeft de Vlaamse regering de fietstunnel vergund.

Tot 17 september kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen:
- per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart;
- of digitaal via het omgevingsloket.

Meer info:
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)
GOP.omgeving@vlaanderen.be
Tel. 02 553 79 97

Vertel het verder