Nieuws: Participatie

  • 16 december 2019

    Open en dynamische platformen die ontmoeting, samenwerking en inspraak mogelijk maken. Dat zijn de adviesraden die Hoeilaart voor ogen heeft. Met die bedoeling doorlopen de raden en het lokaal bestuur een uitvoerig participatietraject.

    Groepje rond de tafel