Nieuws: Scholen en kinderopvang

  • 02 juni 2020

    Op woensdag 3 juni 2020 starten om 9 uur in beide Hoeilaartse basisscholen de vrije inschrijvingen (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn). De vrije inschrijvingen zijn enkel bedoeld voor kinderen die nog niet aangemeld werden en/of nog niet op een wachtlijst staan.

  • 31 mei 2018

    Brugfiguren zijn vrijwilligers die kleuters en lagereschoolkinderen die het in de klas moeilijk hebben, begeleiden.