Sporthal sluit van 6 mei tot eind juni

Om een oude muur af te breken, het dak uit te breiden en een nieuwe sportvloer aan te leggen, gaat de sporthal van 6 mei tot eind juni dicht. De gemeente helpt de sportclubs die in mei en juni nog werking hebben, om een tijdelijk onderkomen te vinden.

De nieuwe muren van de vergrote sporthal staan er al, maar de oude zijmuur (aan de kant van het jeugdcentrum) moet nog afgebroken worden en het dak dient nog doorgetrokken te worden, om ten slotte over de hele lengte een nieuwe sportvloer aan te leggen.

Om al deze werken veilig te kunnen uitvoeren gaat de sporthal van 6 mei tot 30 juni een achttal weken dicht, om te openen bij de start van de vakantiewerking begin juli.

Sportclubs die na 6 mei hun werking verderzetten, mogen contact opnemen met de sportcoördinator van de gemeente: Bart Mullie, tel. 02 894 54 26, sport@hoeilaart.be. Hij zoekt samen met hen een gepaste oplossing.

Een aantal clubs zal terechtkunnen in de nieuwe gevechtssportzaal; voor andere clubs zal een alternatief gezocht worden in de sportinfrastructuur van de omliggende gemeenten.

Vertel het verder