Steuninitiatieven voor gezinnen met kinderen

Elk OCMW krijgt extra toelagen van de Vlaamse en federale overheid om het inkomens- of het koopkrachtverlies van haar gebruikers op te vangen. In Hoeilaart wordt in een eerste fase ingezet op gezinnen met kinderen ten laste. Vooral de eenoudergezinnen voelen de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

De sluiting van de scholen heeft de digitale noden op scherp gesteld. Gelukkig konden we in Hoeilaart rekenen op een alerte reactie van de basisscholen: kinderen zonder computer konden er eentje uitlenen. Uit deze (zeer gewaardeerde) actie van de scholen werden lessen getrokken. Schoolondersteuning vanuit het OCMW kan anno 2020 niet zonder de erkenning dat een computer in huis geen overbodige luxe meer is, maar een noodzaak. Naast een onmisbare tool voor schoolwerk, draagt het bij tot menselijke verbindingen en dus tot een mentaal welzijn. Het is stigmatiserend om als kind op te groeien in een wereld zonder digitale connectie.

Het lokaal bestuur besliste daarom om 9932 euro te spenderen aan de aankoop van laptops voor gezinnen in begeleiding bij de sociale dienst van het OCMW. Het langetermijneffect van deze steunmaatregel staat buiten kijf.

Daarnaast werkt de sociale dienst van het OCMW nauw samen met het Huis van het Kind Druivenstreek om voor haar gezinnen met kinderen vrijetijdsmateriaal aan te kopen. Het Huis van het Kind ontving voor Hoeilaart een toelage van 746 euro. Leidraad bij de keuze van het speelgoed was het indijken van verveling in momenten van een mogelijke nieuwe lockdown of ingeperkte bubbel: stoepkrijt, een bon voor het uitlenen van gezelschapsspelen in de bib, knutselmateriaal …

Het college besliste om nog 1517 euro extra uit te trekken om pakketten met spelmateriaal aan te bieden aan de gezinnen met recht op de sociale korting voor jeugdactiviteiten.

Tot slot zet de sociale dienst sterk in op het ondersteunen van gezinnen om hun sociale rechten uit te putten. Specifieke aandacht gaat nu naar hulp bij het aanvragen van de COVID-19-toeslag op het Groeipakket. Het OCMW helpt ouders bij het nazicht van een mogelijk recht op 40 euro extra Groeipakket (kinderbijslag) gedurende 3 maanden. In een eerste fase werden er contacten gelegd met de kinderopvanginitiatieven om dit recht kenbaar te maken. Verdere gerichte communicatie wordt nog uitgewerkt.

 

Contact en openingsuren

Sociale dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 68
E-mailadres: 
sociale.dienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder