Verkeershinder door aanleg hoogspanningskabel

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations in Hoeilaart (zijweg van de Waversesteenweg) en Elsene. De werken zijn eind 2019 begonnen in de wijken Paloker en Het Leen, en schuiven nu op richting C. Coppensstraat en Vlaanderveldlaan. Het verkeer zal van deze werken hinder ondervinden.

Tijdelijke verkeerslichten in Serristenweg

Van 8 januari tot en met 14 januari wordt een boring uitgevoerd onder het kruispunt tussen de Serristenweg en de C. Coppensstraat.
Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Dit gebeurt door het verkeer via tijdelijke verkeerslichten afwisselend in één richting te laten rijden. Ter hoogte van de werfzone is een parkeerverbod van kracht.

Vlaanderveldlaan tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer

Vanaf 13 tot 20 januari legt Elia haar ondergrondse kabels in wachtbuizen aan onder het wegdek van de Vlaanderveldlaan tussen de C. Coppensstraat en de Baron de Man d’Attenrodestraat.
Op dit gedeelte van de Vlaanderveldlaan is uitsluitend plaatselijk verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de C. Coppensstraat. Het verkeer vanuit de Terhulpsesteenweg naar het centrum wordt omgeleid via de G. Huynenstraat en IJzerstraat. Vanaf 20 januari wordt de Vlaanderveldlaan terug opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

Eenrichtingsverkeer in C. Coppensstraat

Vanaf 20 januari tot midden februari legt Elia ondergrondse kabels aan onder het wegdek van de C. Coppensstraat tussen de Serristenweg en de Vlaanderveldlaan.
Tijdens de werken is daar uitsluitend verkeer richting het centrum mogelijk. Het verkeer vanuit het centrum wordt omgeleid via de Vlaanderveldlaan.

Eenrichtingsverkeer en parkeerverbod in Baron de Man d’Attenrodestraat

In de Baron de Man d’Attenrodestraat ligt dicht bij het kruispunt met de Vlaanderveldlaan een verbindingsput waar twee kabeldelen samenkomen.
Vanaf midden februari tot midden maart (behoudens weersomstandigheden) zal in de Baron de Man d’Attenrodestraat een parkeerverbod van kracht zijn. Tijdens de werken is alleen verkeer mogelijk richting de J.B. Charlierlaan.

Hinder tot minimum beperkt

De werken worden in opdracht van Elia uitgevoerd door Engie Fabricom. Zij stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. De woningen langs het tracé blijven altijd toegankelijk.
Bij eventuele kortstondige uitzonderingen op het vlak van bereikbaarheid zullen Elia en Engie Fabricom de betrokken bewoners persoonlijk op de hoogte brengen. Tijdens de werken zal ook iedereen over elektriciteit blijven beschikken.

Meer informatie:

Vertel het verder