Verkeersveilige schoolomgeving

De schoolomgeving verkeersveiliger en kindvriendelijker maken. Dat probeert de gemeente met het participatieproject Schoolomgeving te bereiken. Een eerste stap in dit project is het beheersen van de verkeersstromen rond basisschool Het Groene Dal.

Rond de scholen moeten voetgangers en fietsers zich veilig en vrij van en naar school kunnen bewegen. Tevens wil de gemeente het autoverkeer ontmoedigen om dicht bij de school te komen. Met deze doelstellingen voor ogen, werd een nieuwe verkeersopstelling uitgewerkt. Deze opstelling zal vanaf maandag 4 november (na de herfstvakantie) uitgetest worden.

Begin volgend jaar wordt de proefopstelling met alle betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het is de bedoeling om vervolgens de inrichting van de schoolomgeving aan te passen in functie van de definitieve maatregelen.

Ontdek hier wat er verandert.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).

Vertel het verder