Villa Muyldermans voorlopig beschermd

De Vlaamse overheid heeft serristenvilla Muyldermans voorlopig beschermd. Aan de definitieve bescherming gaat een openbaar onderzoek vooraf, waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kan kenbaar maken.

Statussymbool

Dat de druiventelers in de eerste helft van de vorige eeuw fortuin maakten, blijkt uit de vele serristenvilla’s die de Druivenstreek rijk is.

De serristenvilla Muyldermans werd in 1924 in de Edmond Vandervaerenstraat in Hoeilaart gebouwd naast het eerder opgerichte serrecomplex. De villa werd ontworpen door de lokale architect Charles Mariën, die vanaf het interbellum mee de stijltrend bepaalde voor de bouw van de serristenvilla’s in de streek.

Als basis gebruikte architect Mariën voor deze woning zijn prototype, gekenmerkt door een zeer plastische uitwerking met in- en uitsprongen van erkers, loggia’s en portieken en een overvloedig gebruik van houtwerk. Deze basis verrijkte hij verder met een torenvolume, een stenen portiek en een rijkelijke uitwerking. Nog beter dan andere serristenwoningen, staat deze villa symbool voor de materiële welstand van de serristen.

Door het verdwijnen van de serres staan de meeste serristenvilla’s onder druk. Zo werd een merendeel aangepast aan de smaak van de nieuwe eigenaars. Toch bleef bij villa Muyldermans de planindeling en interieurafwerking bewaard, wat de villa uitzonderlijk maakt.

Openbaar onderzoek

Nu de villa Muyldermans voorlopig beschermd is, organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Iedereen heeft de kans om van 6 mei 2019 tot 4 juni 2019 opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Eind dit jaar beslist de Vlaamse overheid over een definitieve bescherming.

Dossier inkijken

Iedereen kan het dossier inkijken: op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/236 of bij de dienst Omgeving in de kasteelhoeve (eerste verdieping).

Bezwaren en opmerkingen overmaken

Opmerkingen en bezwaren moeten schriftelijk overgemaakt worden:

  • per brief t.a.v. Gemeente Hoeilaart, dienst Omgeving, kasteelhoeve eerste verdieping, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart;
  • of per mail naar omgeving@hoeilaart.be.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.

Vertel het verder