Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan

Wat te doen bij warm weer?

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten. Dieren hebben tijdens warme dagen eveneens extra aandacht nodig. Ook zij hebben last van de hitte! Meer info vind je hier.

Wees zelf ook voorbereid.

Zorg dat je altijd water bij hebt en hou de weersvoorspellingen in de gaten. Drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. Hou jezelf en je huis koel.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust. Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.

Op www.warmedagen.be vind je meer info!

Brandgevaar

De laatste dagen heeft de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant te kampen met een droogteperiode. Zolang de droogte aanhoudt is het verboden de volgende activiteiten uit te voeren:

  • het houden van kampvuren of andere open vuren
  • het afsteken van vuurwerk (het is trouwens te allen tijde verboden om zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester vuurwerk af te steken)
  • het gebruik van onkruidbranders

Barbecuestellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien.

Meer info: www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/pas-op-met-open-vuur-en-wees-spaarzaam-met-water

Verbod op onnodig gebruik van water

Momenteel geldt in heel de provincie Vlaams-Brabant een officieel verbod op waterverspilling. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

Politiebesluit: http://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/nieuws/verspilling-water-verboden-de-provincie-vlaams-brabant

Contact en openingsuren

Dienst Welzijn
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 42
E-mailadres: 
welzijn [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder