Wat met Ring Oost? Graag jouw mening!

De Vlaamse overheid bekijkt hoe de verkeersstromen langs de oostelijke Ring rond Brussel in de toekomst beter kunnen verlopen.  Via een online enquête en een gespreksavond doet ze daarbij een beroep op de mening van de bewoners.

Het project Werken aan de Ring van de Vlaamse overheid omvat de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel, van de E40 richting Gent tot de E40 richting Luik. Het gaat ook gepaard met investeringen in het openbaar vervoer, fietssnelwegen en de leefbaarheid in de omgeving.

Maar de Ring loopt verder langs het oosten van Brussel, op Vlaams grondgebied tot Groenendaal in Hoeilaart. Ook dat deel is intussen verouderd en de huidige verkeersstromen verlopen er maar moeizaam tijdens de spits, met veel sluipverkeer in de omliggende woonwijken tot gevolg.

Een nieuwe studie bekijkt nu wat beter kan. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het verbeteren van de infrastructuur, maar ook naar het verhogen van de veiligheid rond de kruispunten en de leefbaarheid in de omgeving.

Om de studie over de toekomst van de oostelijke Ring rond Brussel vorm te geven, heeft De Werkvennootschap(*) ook de mening van de bewoners in de omliggende gemeenten nodig. De Werkvennootschap wil weten welke problemen of onveilige situaties zij ervaren, en wat zij graag anders zouden zien. Neem dus zeker deel aan de enquête op www.ringoost.be.

Je bent bovendien welkom op de gespreksavond die op 5 februari 2019, om 19 uur, in GC de Bosuil (Jezus-Eik) gehouden wordt. Liefst vooraf inschrijven op www.werkenaandering.be/denk-mee.

INFO: De Werkvennootschapwww.werkenaandering.beinfo@werkenaandering.be - www.facebook.com/werkenaandering

(*) De Werkvennootschap is sinds 2017 een organisatie van de Vlaamse overheid die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, om op een gecoördineerde manier te werken aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Vertel het verder