Werken in de Molenstraat en de Tenboslaan

In de Tenboslaan (tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan) en in de Molenstraat (tussen de nrs. 6 en 14) wordt de komende maanden de riolering ontdubbeld. Deze werken worden uitgevoerd door Aquafin, met de bedoeling regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen. Ze kaderen in een groter plan om ook een deel van de Tenboslaan te ontdubbelen.

Het gaat om ingrijpende werken die, onder meer om de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, in drie fases zullen verlopen. De eerste fase start op maandag 12 april in de Molenstraat en zal volgens de planning rond 31 augustus afgerond zijn.

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden volgende maatregelen genomen:

  • Tussen de Victor Marchandstraat en de Welvaartlaan wordt de Molenstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Gezien de aard van de werken wordt ook voor de fietsers en voetgangers een omleiding voorzien.

Plan werf Tenboslaan Molenstraat

  • De Lijnbussen blijven in beide richtingen de Frans Verbeekstraat volgen. Ze rijden ter hoogte van de J. Kumpsstraat de wijk Tentrappen in om de halte Europalaan te bedienen en keren vervolgens naar de Frans Verbeekstraat terug. In de Molenstraat valt de halte Welvaartlaan dus tijdelijk weg.

Plan omleiding lijnbussen

  • Het blijft in deze eerste fase van de werken mogelijk om vanuit de Tenboslaan de Weemstraat in te rijden.

Tijdens de schoolspits dienen chauffeurs er wel rekening mee te houden dat ze, om het dorpscentrum te bereiken, in de Willem Matstraat moeten omrijden via de Sint Annastraat en de Waversesteenweg.

Schoolspits = op schooldagen van 8 tot 9 uur, van 11.15 tot 12.30 uur (enkel op woensdag), van 15.20 tot 16 uur (niet op woensdag).

Mocht u vragen hebben of mochten er problemen zijn, aarzel dan niet deze via onze technische dienst bij Aquafin aan te kaarten: tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be of op de werf rechtstreeks met de werfleider van Besix: Tom Broux, 0497 52 05 38, TBroux@besix.com.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder