Werken Tenboslaan-Molenstraat: verdere planning

22.11.2021

Tenboslaan

  • In de Tenboslaan gaan de rioleringswerken verder. Voor de kerstvakantie legt de aannemer tussen de Weemstraat en de Vrijheidslaan de ontdubbelde hoofdriool aan.
  • Na de kerstvakantie worden de woningen op de nieuwe riolering aangesloten.
  • Vanaf eind januari zal de funderingslaag gefatsoeneerd worden en zullen de boorstenen gegoten worden, zodat begin maart de onderlaag asfalt kan aangebracht worden.

Molenstraat

Hier is de aanleg van de voetpaden begonnen. Vanaf maandag worden de betonstraatstenen aangelegd.

Meer info: www.aquafin.be

 

Vertel het verder