Rioleringswerken Tenboslaan: vertraging

De aannemer heeft in de Tenboslaan met overvloedig bronwater af te rekenen.

01.12.2021

Oorzaak van vertraging en verdere planning

  • De aannemer zal er niet in slagen om voor de kerstvakantie de gescheiden hoofdriool helemaal af te werken, zoals eerder aangekondigd. De achterstand is te wijten aan de sterke bronwerking, sterker dan verwacht op enige diepte onder de grond in de Tenboslaan. Om het grondwater tegen te houden en een goed gefundeerde riolering te kunnen aanleggen, is de aannemer genoodzaakt om tussen de Weemstraat en de Tenboslaan nr. 18 tegen het talud een damplankenwand aan te brengen. Rond 8 december zal hij (veilig en goed gefundeerd) aan de riolering kunnen verderwerken.
  • Wanneer in de loop van januari de hoofdriool klaar is, zullen de woningen op de nieuwe riolering aangesloten worden.
  • Daarna zal de funderingslaag aangelegd worden, zullen de boordstenen gegoten worden en kan het voetpad afgewerkt en de onderlaag in asfalt aangebracht worden.
  • Ten slotte zal over heel de werf (Molenstraat–Tenboslaan) een nieuwe toplaag (eindlaag) in asfalt aangebracht worden.

Verkeerssituatie

Ten gevolge van de hierboven beschreven complicaties in de Tenboslaan, wordt het kruispunt Tenboslaan-Weemstraat volledig afgesloten. Voorlopig is nog niet gekend hoe lang deze maatregel nodig zal zijn. Dat heeft opnieuw gevolgen voor het verkeer ter hoogte van Het Groene Dal:

  • de eenrichting in de Weemstraat blijft opgeheven (digitale borden blijven uitgezet);
  • de slagbomen blijven geopend;
  • het verkeer vanuit de Koldamstraat kan langs de schoolpoort rijden, richting Sint Annastraat (ze mogen niet terugdraaien maar moeten in één richting verder doorrijden naar de Sint Annastraat);
  • tijdens de schoolspits(*) is het verboden om komende vanuit de Weemstraat rechts af te slaan. Wie uit de Weemstraat komt, is verplicht om links af te slaan en in één richting verder te rijden naar de Sint Annastraat;
  • de eenrichting in het onderste stuk van de W. Matstraat blijft van kracht zodat iedereen tijdens de schoolspits langs de A. Mousinstraat moet rijden.

(*) Schoolspits: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 9 uur en van 15.20 tot 16 uur; op woensdag van 8 tot 9 uur en van 11.45 tot 12.30 uur.

Molenstraat

De voetpaden zijn nu volledig beklinkerd en kunnen in gebruik genomen worden. De eindlaag asfalt wordt in het voorjaar, samen met de Tenboslaan, aangebracht.

Contactcenter Aquafin: tel. 03 450 45 45 of contact@aquafin.be
Met specifieke vragen of praktische problemen vragen we je om contact op te nemen met de mensen in de werfkeet. Zij zijn overdag steeds beschikbaar.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart