Ondernemen en werken

Vacatures

Werkwinkel-VDAB, Dienstenonderneming Uvalabor, vacatures bij gemeente, vacatures bij OCMW.

Markten, verkoopstanden, kermissen en circussen

Een standplaats aanvragen op de rommelmarkt, vrijdagmarkt, jaarmarkt, braderieën, evenementen en kermissen, en een standplaats aanvragen voor een circus.

Vrijwilligersloket

Wie zich in Hoeilaart als vrijwilliger wil engageren, bij de gemeente, het OCMW of bij activiteiten van verenigingen, raden of andere publieke organisaties, vindt hier meer info en kan zich online kandidaat stellen.