Ondersteuning sportelen

Wat?

Door hen een aantal voordelen toe te kennen, moedigt de gemeente de sportclubs aan om sportactiviteiten voor senioren (‘sportelactiviteiten’) te organiseren.

Voorwaarden

  • De activiteit is uitsluitend op 50-plussers gericht.
  • De club voorziet een lesgever en verzorgt hiervoor ook zelf de nodige administratie.
  • De club voorziet het nodige materiaal.
  • De club verzorgt de ledenadministratie.
  • De club hanteert een jaarlijks lidgeld van ten minste 25 euro per persoon.
  • De club bezorgt tweemaal per jaar het aantal inschrijvingen aan de sportdienst (in oktober en in februari).

Welke voordelen?

  • De club krijgt een forfait van 8 euro per lesuur.
  • Gratis gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
  • De gemeente kan de verzekering van de deelnemers op zich nemen, op voorwaarde dat de gemeente als medeorganisator in de promotie wordt vermeld.
  • De sportelactiviteit wordt via de gemeentelijke promotiekanalen bekend gemaakt.

Hoe aanvragen?

De sportclub neemt contact op met de dienst Vrije Tijd en legt de organisatie van de geplande sportelactiviteit voor.

 

 

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.