Ondersteuning sportelen

Wat?

Door hen een aantal voordelen toe te kennen, moedigt de gemeente de sportclubs aan om sportactiviteiten voor senioren (‘sportelactiviteiten’) te organiseren.

Voorwaarden

  • De activiteit is uitsluitend op 50-plussers gericht.
  • De club voorziet een lesgever en verzorgt hiervoor ook zelf de nodige administratie.
  • De club voorziet het nodige materiaal.
  • De club hanteert een jaarlijks lidgeld van ten minste 25 euro per persoon.
  • De club bezorgt tweemaal per jaar een lijst van de deelnemende senioren aan de sportdienst (in oktober en in februari).

Welke voordelen?

  • De club krijgt een forfait van 20 euro per lesuur.
  • Gratis gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
  • De gemeente kan de verzekering van de deelnemers op zich nemen, op voorwaarde dat de gemeente als medeorganisator in de promotie wordt vermeld.
  • De sportelactiviteit wordt via de gemeentelijke promotiekanalen bekend gemaakt.

Hoe aanvragen?

De sportclub neemt contact op met de dienst Vrije Tijd en legt de organisatie van de geplande sportelactiviteit voor.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Maandag open van 8:15 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren