Ondersteuning voor verenigingen en adviesraden

Zowat alle vormen van vrijetijdsbesteding werden de voorbije maanden noodgedwongen volledig stopgezet. Na een periode vol nieuwe ervaringen, ongerustheid en allerlei aanpassingen, komen we stilaan in een ‘nieuw normaal’. Er is nog een lange weg te gaan, maar toch hoopt het bestuur dat er stilaan opnieuw plannen gesmeed worden om op een veilige manier aan vrijetijdsbesteding en gemeenschapsvorming te werken.

Wat doet Hoeilaart voor zijn verenigingen en adviesraden?

Het bestuur wil de Hoeilaartse verenigingen en adviesraden positieve energie en extra zuurstof geven om de kracht te vinden verder te werken aan de toekomst, dit via verschillende vormen van ondersteuning en zoveel mogelijk op maat. De Vlaamse overheid heeft een budget van 130.000 euro voorzien dat Hoeilaart mag aanwenden in dit kader. Bijkomend doet het lokaal bestuur een extra inspanning waardoor dit bedrag verdubbeld wordt.

Subsidies

De werkingstoelagen voor 2020 zullen gelijkaardig zijn aan de werkingstoelagen van 2019 voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Via het verdelen van een impulssubsidie wil men de verenigingen daarnaast aanzetten tot nieuwe initiatieven en hen bescherming bieden bij bestaande initiatieven. Er is een noodfonds opgericht voor verenigingen waarvan de toekomstige werking in het gevaar komt door de coronacrisis.

Gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur

Hoeilaartse verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur worden voor het seizoen 2020-2021 vrijgesteld van betaling van huur, nutsvoorzieningen en basisondersteuning door medewerkers.

Extra materiaal

Verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Ook is er een extra investering voorzien om het aanbod uit te breiden. Daarnaast wordt er coronamateriaal voorzien voor verenigingen en infrastructuren.

Team postcorona

Binnen de dienst Vrije Tijd wordt er een werkgroep gevormd die de opvolging en realisatie van de doelstellingen van het ondersteuningsreglement en de uitvoering ervan bespreekt en evalueert.

Vorming en positieve energie

Welke noden zijn er binnen de verenigingen en bij vrijwilligers? Een vormingstraject biedt mogelijk oplossingen! Het online vrijwilligersloket dat al zijn nut bewezen heeft, zal behouden blijven. Aan de hand van een communicatiecampagne wil de dienst Vrije Tijd vrijwilligers en verengingen positief in de kijker zetten.

Reglement ondersteuningsmaatregelen

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder