Openbare onderzoeken en beslissingen i.k.v. omgevingsvergunningen

Om de openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen die momenteel in Hoeilaart lopen in het kader van omgevingsvergunningdossiers in te kijken, en eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen, dien je door te klikken naar het online Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Voor andere openbare onderzoeken: klik hier.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.