Openbare onderzoeken en beslissingen i.v.m. omgevingsvergunningen

Hieronder kan je de bekendmakingen van de lopende openbare onderzoeken en beslissingen raadplegen.

  • Klik op de bekendmaking, daarin vind je meer informatie over de aanvraag: onderwerp, adres, naam aanvrager, OMV-nummer ...  Via het digitale Omgevingsloket van de Vlaamse overheid kan je vervolgens de dossiers gedeeltelijk inkijken. Het dossier kan opgezocht worden door het adres, de projectnaam of het projectnummer (OMV-nummer zonder letters OMV) in te geven in de zoekbalk
  • Op de dienst Omgeving kan je het volledige dossier inkijken. Hiervoor maak je best een afspraak via omgeving@hoeilaart.be of 02 658 28 71.
  • Opmerkingen of bezwaren kunnen eveneens via het digitale Omgevingsloket ingediend worden.:

Verlenging oprit binnenring R0 in Groenendaal

Fietssnelweg F205 Terhulpsesteenweg

Fietsbruggen langs E411 Frans Verbeekstraat-Paardenwater

Fietstunnel en fietssnelweg F205 Groenendaal

Voor andere openbare onderzoeken (niet in het kader van een omgevingsvergunning): klik hier.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00